Bel ons op036-2022165
Info & prijzen

Uitbetaalde aan derden

Waar we dagelijks mee bezig zijn

Uitbetaalde aan derden

Waarom heeft Devion persoonlijke informatie nodig bij een figuranten/ acteurs rol?

Indien Devion een betaling doet aan een persoon die niet bij Devion in dienst is, of aan een persoon die niet via een onderneming met btw nummer factureert, dan moet dit gemeld worden bij de belastingdienst, uitbetaalde bedragen aan derden (UBD). Dit geldt ook voor betalingen aan acteurs en figuranten die niet via een een onderneming factureren. Als bedrijf moeten alle betalingen verantwoord kunnen worden, dus ook betalingen aan particulieren.

De belastingdienst maakt onderscheid tussen inhoudingsplichtige en nietinhoudingsplichtige uitbetalers. Inhoudingsplichtige uitbetalers moeten andere informatie aanleveren dan niet-inhoudingsplichte betalers. Aangezien Devion een loonheffingsnummer heeft en maandelijks loonaangifte moet doen, valt Devion onder de inhoudingsplichtige
uitbetalers.

Als inhoudingsplichtige uitbetaler heeft Devion de volgende gegevens nodig voor het
aanleveren van de informatie:
– Het bedrag dat wordt overgemaakt
– de datum waarop het bedrag is overgemaakt
– burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum van de persoon waar we het
geld naar overmaken

Wat doet Devion met de gegevens?

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het aanleveren van de informatie aan de belastingdienst vallen onder de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Devion mag de gegevens dan ook nergens anders voor gebruiken dan voor het melden uitbetaalde bedragen aan derden. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een beschermde omgeving en zullen alleen zichtbaar zijn voor de persoon die deze gegevens moet verwerken. Na het melden van de gegevens zullen de persoonsgegevens weer gewist worden. Voor nieuwe klussen is het daarom ook nodig de gegevens weer opnieuw in te voeren.

Wat doet de belastingdienst met de gegevens?

De belastingdienst gebruikt de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting van de
persoon die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen.

Via deze link is alle informatie nog eens na te lezen

Heb je nog vragen?

036-2022165 Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.